Sự đổi mới của hội đồng quản trị!

Năm nay một lần nữa, chúng tôi đã tiến hành hội nghị chung của tổ chức chúng tôi!

Mục tiêu của cuộc họp này là:

  • Quay trở lại và đánh giá hành động của chúng tôi trong năm cuối cùng này

  • Xác định mục tiêu cho năm tới

  • Bình chọn cho các thành viên của School On The Boat


Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc đổi mới các nhiệm vụ của thành viên!


Chi tiết thành viên:

  • Chủ tịch và đồng chủ tịch: Perrine Corgie & Roxanne Gheno

  • Thư ký và đồng thư ký: Maddalena Cascio & Aurélie Boess

  • Thủ quỹ và đồng thủ quỹ: Anais De Wulf & Margaux Bruineaud


Dưới đây là hình ảnh của thành viên hội đồng quản trị tại Hà Nội!

Từ trái sang phải; Anaïs, Perrine và Madda!

ADRESSE

109 Nghĩa Dũng - Phúc Xá- Quận Ba Đình

Hanoi

 

OUVERTURE DU BUREAU

 

FROM MONDAY TO FRIDAY
10H00 - 19H00

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER ! 

©2017 - Julien Sanchez

2020 - Lucie Ferro

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle