Bữa ăn gia đình tại Pépé la Poule


ThankMột niềm vui không nhỏ đã tới với các gia đình trong chương trình hỗ trợ của School on the Boat – Trường học trên thuyền ! Chúng tôi chân thành cảm ơn lời mời dùng bữa hào phóng từ Nhà hàng Pépé la Poule. SOB’s Team và các gia đình thực sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau !

#pépélapoule #hanoi #restaurant #families